Dla naszych Gości
VILLA PROFIT
pl de en

Villa Profit

Villa Profit  to program dla Gości Villa Hoff. Od pierwszego pobytu, kiedy zostanie wypełniona deklaracja udziału w Programie, naliczane są punkty , które uprawniają do wymiany karty startowej (białej) na karty rabatowe.

To co odróżnia VILLA PROFIT od innych programów - punkty można zbierać przy pobytach indywidualnych, w podróżach służbowych oraz organizując wyjazdy firmowe i szkolenia.

Przy pierwszym pobycie, po wypełnieniu deklaracji uczestnictwa otrzymujesz Kartę Białą Programu Villa Profit i rozpoczynasz zbieranie punktów.

Po zebraniu 20 punktów w ciągu roku otrzymujesz Kartę Granatową i 5 % rabatu na usługi.

Po zebraniu 45 punktów w ciągu roku otrzymasz Kartę Złotą - 10% rabatu i dodatkowe przywileje z uczestnictwa w Programie.

Po zebraniu 90 punktów w ciągu roku otrzymasz Kartę Platynową Villa Profit - 15% rabatu i jeszcze więcej przywilejów od Villa Hoff.

Szczegółowy regulamin znajduje się poniżej. Karty ważne są bezterminowo.

Dla Gości z kartą Villa Pofit  proponujemy specjalne ceny pakietów oraz promocje na usługi w Villa Hoff Wellness&Spa.

Spytaj już dziś:
Recepcja Villa Hoff: +48 91 387 55 00
mail: info@villahoff.pl

REGULAMIN PROGRAMU

 

I. Postanowienia ogólne

               

1. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w programie lojalnościowym Villa Hoff „Villa Profit”  – zwanym dalej Programem.

2. Program skierowany jest do wszystkich osób, które przynajmniej raz były Gośćmi Villa Hoff , zwanej dalej Hotelem.

3. Organizatorem Programu jest  firma Villa Hoff Karapuda&Karapuda Sp. j . Trzęsacz, ul.Słoneczna 3, zwana dalej Organizatorem

4. Karta Villa Profit – karta  z indywidualnym  numerem, przyporządkowana do  Gościa Villa Hoff, zwana dalej Kartą 

 

II. Warunki przystąpienia do Programu

 

1. W Programie może wziąć udział każda pełnoletnia osoba fizyczna, która będąc Gościem Villa Hoff  złożyła „Deklarację uczestnictwa w programie lojalnościowym „Villa Profit” oraz podpisała oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie jej danych osobowych, dla celów korespondencyjnych związanych z realizacją niniejszego Programu oraz celów marketingowych.

2. Potwierdzeniem przystąpienia Gościa do Programu jest Karta „Villa Profit”, wydana bezpośrednio w recepcji hotelu albo przez Dział Marketingu i Sprzedaży, lub wysłana pocztą, po złożeniu czytelnie wypełnionej i podpisanej Deklaracji uczestnictwa. Wypełnienie Deklaracji uczestnictwa jedynie częściowo nie skutkuje przystąpieniem do Programu .

3. W terminie 30 dni od przekazania Deklaracji uczestnictwa Uczestnik otrzymuje bezpłatnie Białą Kartę Programu i rozpoczyna zbierać punkty, które upoważnią go do wymiany karty Białej na Granatową , Złotą lub Platynową

4. Karty Programu różnią się między sobą poziomem rabatów oraz dodatkowymi usługami , które będą zapewnione dla posiadaczy Karty.

5.  W Programie mogą wziąć udział osoby fizyczne powyżej 18 roku życia i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, niezależnie od tego, czy osobiście uiszczają odpłatność za usługi, czy też usługi te są opłacane przez inne podmioty.

6.  Karta „Villa Profit” jest karta imienną i może być wykorzystywana jedynie przez właściciela karty, zwanego od momentu przystąpienia do Programu – Uczestnikiem Programu.

7.  Uczestnik Programu na podstawie Karty otrzymuje  określony na karcie rabat na świadczone usługi noclegowe i gastronomiczne  oraz może skorzystać z dodatkowych usług promocyjnych.

8.  Karta „Villa Profit” jest ważna 1 rok, z możliwością przedłużenia ważności na kolejny rok. Przedłużenie ważności karty następuje pod warunkiem uzyskania w ciągu roku kalendarzowego wymaganej liczby punktów dla danego statusu karty.

9. Nadanie lub zmiana statusu Karty – następuje po zebraniu przez Uczestnika Programu wymaganej ilości punktów w okresie 1 roku.

10. Karta „Villa Profit” nie jest kartą kredytową ani płatniczą.

 

III. Zasady działania Programu

1.  Uczestnik  gromadzi na Koncie Punkty za osobiste korzystanie  z następujących usług hotelowych:

             noclegowe,

             gastronomiczne,

             Spa,

             pozostałe takie jak: mini-bar, telefon.

2. Punkty będą naliczane przy świadczeniu usług związanych z:

a. rezerwacjami grupowymi

b. imprezami okolicznościowymi, weselami, chrzcinami, balami sylwestrowymi i innymi,

c. konferencjami, sympozjami lub innymi podobnymi imprezami.

Punkty będą naliczane na karcie organizatora w/w zdarzeń.

3. Naliczenie Punktów na Koncie Uczestnika ma miejsce po wystawieniu faktury lub rachunku w recepcji hotelowej według zasad określonych w pkt. 4 i 5 niniejszego rozdziału.

4. Pobyty indywidualne  w standardowej ofercie - punkty są naliczane według zasady: pełne 100 zł brutto = 1 Punkt. Grosze zaokrąglone zostają do pełnych złotych: w dół w przypadku kwot od 1 grosza do 49 groszy włącznie, a w górę w przypadku kwot powyżej 49 groszy. 

5. Rezerwacje grupowe (szkolenia , konferencje, sympozja itp.)  objęte cenami z uwzględnieniem rabatów dla grup – punkty są naliczane według zasady: pełne 300 zł brutto = 1 Punkt. Grosze zaokrąglone zostają do pełnych złotych: w dół w przypadku kwot od 1 grosza do 49 groszy włącznie, a w górę w przypadku kwot powyżej 49 groszy. 

6. Powyższa zasada naliczania punktów nie może być stosowana w przypadkach, gdy Uczestnik Programu:

a)    Dokonuje rezerwacji poprzez komercyjne internetowe systemy rezerwacyjne,

b)    Dokonuje rezerwacji korzystając z usług biur podróży lub agencji turystycznych, które pobierają prowizję za pośrednictwo w sprzedaży usług.

7. W każdym innym przypadku, po powołaniu się Gościa na uczestnictwo w   programie lojalnościowym Villa Profit  przy wymeldowaniu, Hotel zobowiązany jest do naliczenia Uczestnikowi Programu punktów za zrealizowane przez Uczestnika Programu usługi.

8. Uczestnicy Programu otrzymują specjalne, niższe ceny na wybrane usługi Hotelu (noclegowe i gastronomiczne) , określone wielkością rabatu na Karcie „Villa Profit”. Warunkiem uzyskania rabatu określonego na karcie  „Villa Profit” jest dokonanie rezerwacji bezpośrednio w recepcji Hotelu  (drogą e-mail, telefonicznie, bezpośrednio w recepcji Hotelu) i powołanie się na uczestnictwo w Programie i podanie nr karty oraz nazwiska w momencie składania  Rezerwacji.

9. Gromadzenie punktów rozpoczyna się od pierwszego pobytu w Hotelu po wypełnieniu deklaracji członkowskiej i otrzymaniu ważnej karty Villa Profit. Za pobyt w Hotelu, podczas którego została wypełniona deklaracja uczestnictwa w Programie, punkty także są należne.

10. Uczestnik Programu po zgromadzeniu określonej ilości punktów  (określone w par.5) w trakcie jednego roku kalendarzowego otrzymuje kartę o wyższym statusie (lub utrzymuje aktualnie posiadaną) z określonym rabatem  na usługi noclegowe i gastronomiczne oraz może skorzystać ze specjalnych warunków pobytu  zgodnie z zasadami opisanymi w punkcie IV Regulaminu.

11. Sprawdzanie ilości zebranych punktów jest możliwe drogą e-mailową po wysłaniu zapytania na adres info@villahoff.pl  z określeniem imienia i nazwiska , nr karty oraz hasła.

12. Uczestnik Programu w  pierwszej kolejności otrzyma informację dotyczącą pakietów specjalnych i ofert First Minute .

13. Korzyści wynikających z uczestnictwa w Programie nie można łączyć z innymi promocjami Villa Hoff.

 

IV. Rabaty i promocje

1. Poziom rabatu oraz lista dodatkowych, promocyjnych usług dla określonego rodzaju Karty Villa Profit jest dostępny w roz. V Regulaminu oraz na stronie www.villahoff.pl

2. Rabat oraz dodatkowe bonusy,  właściwe dla danego statusu Karty, nie łączą się z ofertami specjalnymi , promocjami i zniżkami dostępnymi w hotelu oraz z innymi programami lojalnościowymi i rabatami partnerów współpracujących z Organizatorem.

3. Rabat określony na Karcie nie może być naliczany w odniesieniu do cen korporacyjnych lub grupowych.

4.  Lista promocyjnych usług może być zmieniana w systemie kwartalnym przez Operatora Programu

5. Realizacja promocyjnych usług (zwanych dalej Bonusem):

a)    Bonus  Uczestnik Programu może zamówić  bezpośrednio w recepcji hotelu,

b)    Bonus musi być określony na stronie www.villahoff.pl w momencie jego realizacji w Villa Hoff

6. Uczestnikowi nie przysługuje jakiekolwiek roszczenie o wydanie ekwiwalentu, w tym pieniężnego, wobec Organizatora z tytułu niewykorzystanego Bonusu.

 

 

V.  Karty rabatowe VILLA PROFIT

a) Karta Biała Villa Profit – karta startowa, po spełnieniu warunków określonych niżej może zostać wymieniona na inny rodzaj Karty Villa Profit

b) Karta Granatowa Villa Profit  – wydawana po zgromadzeniu  przez Uczestnika 20 punktów w trakcie roku , upoważnia do: 

- rabatu 5%  na  usługi  noclegowe, restauracji  oraz baru

- specjalna oferta Spa (konkretna oferta rabatowana dostępna w Clubie SPA) ,

- drink Villa Blue na przywitanie  od Lobby Baru

 c) Karta Złota Villa Profit – wydawana po zgromadzeniu przez Uczestnika 45 punktów w trakcie roku, upoważnia do:

- rabatu 10%  na usługi  noclegowe, restauracji oraz baru

- specjalna oferta Spa (konkretna oferta rabatowana dostępna w Clubie SPA) ,

- drink Villa Blue na przywitanie od Lobby Baru

- Prezent od hotelu na przywitanie – owoce i  wino ,

- 1x w roku oferta na pakiet 7 dniowy (6 noclegów w cenie 5) w okresie  1.10 – 30.04 (poza terminami obowiązywania pakietów okolicznościowych w tym ferii zimowych)

- słodki deser w trakcie pobytu w ofercie specjalnej  6=5 

d) Karta Platynowa Villa Profit –  wydawana po zgromadzeniu przez Uczestnika 90 punktów w trakcie roku, upoważnia do:

- rabatu 15%  na usługi  noclegowe, restauracji oraz  baru

- specjalna oferta Spa (konkretna oferta rabatowana, dostępna w Clubie SPA) ,

- drink Villa Blue na przywitanie  od Lobby Baru

- Prezent od hotelu na przywitanie - butelka wina musującego oraz owoce ,

- 1x w roku oferta na pakiet 7 dniowy (6 noclegów w cenie 5) w okresie  1.10 – 30.04 (poza terminami obowiązywania pakietów okolicznościowych w tym ferii zimowych)

- słodki deser w trakcie pobytu w ofercie specjalnej  6=7

- możliwość wcześniejszego zameldowania lub  późniejszego wymeldowania (wg dostępności pokojów)

- 1 x w roku voucher  do Clubu Spa na  dowolny zabieg na wartość 150 zł dla właściciela karty Villa Profit

 

VI. Dane osobowe

Przystępując do programu lojalnościowego „Villa Profit”, Uczestnik wyraża zgodę na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie danych Villa Hoff  wellness&spa. Dane będą przetwarzane wyłącznie w celu realizacji rezerwacji, ułatwienia dokonywania kolejnych rezerwacji oraz w celach marketingowych Villa Hoff (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych). Uczestnikowi przysługuje w każdym czasie prawo wglądu do jego danych osobowych i ich aktualizacji bądź żądania ich usunięcia.

 

VII. Postanowienia końcowe

1. Naliczanie punktów w Programie następuje od pierwszego pobytu w trakcie którego wyrażona jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych  i wypełniona została  Deklaracji Uczestnictwa  przez Gości Villa Hoff.  

2. Goście korzystający z przywilejów Villa Profit zobowiązani są do okazania karty Programu w trakcie meldunku.

3. Niniejszy Regulamin może zostać zmieniony w każdym czasie. O zmianach w Regulaminie Uczestnik  zostanie uprzedzony  2 tygodnie przed wejściem zmian w życie, poprzez publikację nowego Regulaminu na stronie internetowej www.villahoff.pl

4. Uczestnik ma prawo wypowiedzieć swój udział w Programie w terminie 2 tygodni od daty wejścia zmian w życie.

5. Rażące naruszenie przez Uczestnika Programu warunków niniejszego Regulaminu, może spowodować cofnięcie części lub wszystkich przysługujących mu z tytułu udziału w Programie uprawnień.

6. Wszelkie uwagi dotyczące działania programu lojalnościowego VillaProfit należy kierować do Villa Hoff  na adres mailowy: info@villahoff.pl.  2. Odpowiedzi będą udzielane w miarę możliwości bezzwłocznie lecz nie dłużej niż w ciągu 5 dni roboczych.

7. Uczestnik może zgłosić pytania, zastrzeżenia, uwagi itp. związane z Programem za pośrednictwem:

             e-mail na adres:  info@villahoff.pl,